หน้าแรก

ำหดำหดำห

การคัดสรรและสรรหาบุคลากร

หัวหน้าชุด

1. สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 30-55 ปี วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

3. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ขัดต่อการปฎิบัติงาน รปภ.

4. ผ่านการเป็นหัวหน้าชุดรปภ. ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการเป็นรปภ. มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. ต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยใช้สารเสพติด หรือลักขโมย

เจ้าหน้าที่ รปภ. หรือ ดอร์แมน

1. สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 20-50 ปี วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

3. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ขัดต่อการปฎิบัติงาน รปภ.

4. ต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือเคยใช้สารเสพติด หรือลักขโมย

 บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา เพาเวอร์ (กรุงเทพ) จำกัด

และ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา พลัส จำกัด 

ร่วมงานกับเรา


 


 : 081-8438455 / 092-4429999

 : 02-1029309

 sigmaplus.sc@gmail.com

สำนักงาน อาคาร 1 ;  96 ซ.สังคมสงเคราะห์ 12  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1023

 Your Safety Partner

 เพื่อนคู่ใจ ความปลอดภัยของคุณ