รับสมัคร รปภ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมาพลัส จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย  บริษัทฯ  ได้ดำเนินกิจการด้วยประสบการณ์ มืออาชีพ จวบจนปัจจุบัน และให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป  ทั้งองค์กรของรัฐ   บริษัทฯ  ห้าง  ร้าน  โรงงาน   หมู่บ้าน    อาคารชุด  ศูนย์รถยนต์ และอื่นๆ

     ในปัจจุบันบริษัท ได้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจอย่างสูง อีกทั้งจัดให้มีการบริการอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น