เกี่ยวกับเรา

เป็นผู้ดำเนินการด้านบริการรักษาความปลอดภัย มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

ด้วยทีมบริหารมากประสบการณ์ อย่างมืออาชีพ แก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทฯ ห้างร้าน  

โรงงาน โรงพยาบาล หมู่บ้าน  อาคารชุด และอื่นๆ